Hoạt động

KHÓA HỌC MỚI NHẤT

 • Học viên đã bắt đầu khóa họcBí quyết giao tiếp hiệu quả 1 day, 20 hours ago

  Student Thieuanh started the course Bí quyết giao tiếp hiệu quả

 • Học viên đã bắt đầu khóa họcSử dụng thời gian hiệu quả 2 days, 2 hours ago

  Student nganga started the course Sử dụng thời gian hiệu quả

 • Học viên đã bắt đầu khóa họcSử dụng thời gian hiệu quả 2 days, 22 hours ago

  Student Thuy Chi started the course Sử dụng thời gian hiệu quả

 • Học viên đã bắt đầu khóa họcVượt qua sự sợ hãi 2 days, 22 hours ago

  Student My Linh started the course Vượt qua sự sợ hãi

 • Học viên có một Badge (Huy hiệu) trong khóa học 3 days, 2 hours ago

  Student Trinhhang151 got a badge in the course Nâng cao năng lực cảm xúc EQ

 • Instructor evaluated Course for student 3 days, 2 hours ago

  Student Trinhhang151 got 100/100 in course Nâng cao năng lực cảm xúc EQ

 • Học viên đã đăng ký khóa học 3 days, 2 hours ago

  Học viên Trinhhang151 đã hoàn thành và đệ trình khóa học Nâng cao năng lực cảm xúc EQ

 • Học viên đã hoàn thành bài học 3 days, 2 hours ago

  Học viên đã hoàn thành bài Nâng cao năng lực cảm xúc trong khóa học Nâng cao năng lực cảm xúc EQ

 • Học viên đã bắt đầu khóa họcNâng cao năng lực cảm xúc EQ 3 days, 2 hours ago

  Student Trinhhang151 started the course Nâng cao năng lực cảm xúc EQ

 • Học viên đã hoàn thành bài học 3 days, 15 hours ago

  Học viên đã hoàn thành bài Trở nên tự tin hơn trong khóa học Làm thế nào để tự tin hơn?

 • Học viên đã bắt đầu khóa họcLàm thế nào để tự tin hơn? 3 days, 15 hours ago

  Student Trinhhang151 started the course Làm thế nào để tự tin hơn?

 • Học viên đã bắt đầu khóa họcLàm thế nào để tự tin hơn? 3 days, 15 hours ago

  Student Trinhhang151 started the course Làm thế nào để tự tin hơn?

 • Học viên đã bắt đầu khóa họcXoá bỏ tư duy cản trở thành công 1 week ago

  Student nga started the course Xoá bỏ tư duy cản trở thành công

 • Học viên đã bắt đầu khóa họcThuyết trình ấn tượng 1 week, 1 day ago

  Student bb started the course Thuyết trình ấn tượng

 • Học viên đã hoàn thành bài học 1 week, 2 days ago

  Học viên đã hoàn thành bài Trở nên tự tin hơn trong khóa học Làm thế nào để tự tin hơn?

 • Tải thêm
© 2016-Coppyright SKYDEMY  

Login

Ghi danh

FACEBOOK
GOOGLE Tạo một tài khoản