Base

Name

Th.S Phạm Nguyễn Huy Cường

Location

Tp.Hồ Chí Minh

Bio

Thạc sĩ Phạm Nguyễn Huy Cường – 15/11/1983
Tốt nghiệp Trường đại học Việt Đức, Trường Ruhr University of Bochum – Germany
Anh là người sáng lập và điều hành Công ty đào tạo IMEC. Từng là giảng viên 6 năm tại Trường Cao Thắng TP.HCM. Anh dành nhiều thời gian để tìm hiểu Sơ đồ tư duy MindMap và cách ứng dụng MindMap trong cuộc sống và trong doanh nghiệp.
Công việc hiện tại

Chuyên gia đào tạo của Adam Khoo Education Việt Nam.
Huấn luyện viên MindMap quốc tế-Tổ chức ThinkBuzan Organization.

Hơn 2000 giờ đào tạo về phát triển bản thân, sơ đồ tư duy, và phương pháp tư duy sáng tạo cho cá nhân & doanh nghiệp.
Các đơn vị đã huấn luyện cho
Mat Bao Media, Sang Nguyen Food, Bất động sản BBS, Battery Plus, WineWorld, I-talents, Brainpower…

© 2016-Coppyright SKYDEMY  

Login

Ghi danh

FACEBOOK
GOOGLE Tạo một tài khoản