GIẢNG DẠY CÙNG SKYDEMY

Giảng viên trong SKYDEMY.VN có rất nhiều công cụ điều khiển và quyền tiếp cận. Dưới đây là sơ đồ mô tả các chức năng khác nhau của Giảng viên.

So do giang vien

Là một Giảng viên bạn sẽ được tiếp cận với rất nhiều tính năng trong trang web, điều đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên chủ động trong việc tạo và điều hành khóa học của mình

 

Quản trị nhóm

Một giảng viên cũng là Admin của nhóm kết nối với khóa học được công bố của mình. Một giảng viên do đó có thể Add or Remove bất cứ học viên trong nhóm.

Quản trị diễn đàn

Cũng giống như các nhóm, một giảng viên là quản trị viên diễn đàn cho các diễn đàn Kết nối với khóa học. Giảng viên có thể cấm bất kỳ người sử dụng nào trong diễn đàn của mình nếu người đó vi phạm nội quy và còn nhiều hơn thế nữa…

Hãy bắt đầu giảng giạy cùng Skydemy.vn

Chia sẻ kiến thức, tiếp cận nhiều người, gia tăng thu nhập !

© 2016-Coppyright SKYDEMY  

Login

Ghi danh

FACEBOOK
GOOGLE Tạo một tài khoản